Kreatívny workshop rakúskej agentúry životného prostredia

konferencie Client: Umweltbundesamt

Mnohokrát sa stretávame s požiadavkou na strategické výstupy týkajúce sa organizačného manažmentu. Tentokrát sme zamestnancom rakúskej agentúry životného prostredia pomáhali počas pracovného workshopu, ktorého koncept mal za úlohu posilniť identitu firmy v očiach klientov spoločnosti. Hodnotné diskusie, kreatívna práca v skupinách či kvíz pomohli zlepšiť informovanosť, predstaviť riešenia a posilniť vedomosti.