Svečano otvaranje proizvodne hale BASF

lansiranje proizvoda Client: BASF

Povodom otvaranja nove BASF hale, pobedili smo na međunarodnom tenderu za agencije koje organizuju događaje predstavljajući transnacionalni događaj u tri formata. U samo jednom danu događaj je ispunio sva očekivanja, tako da smo mogli da ponovimo sličan format u susednoj Poljskoj. Nova hala je predstavljena u tri faze trima različitim ciljnim grupama, tj. novinarima, predstavnicima vlasti i – u raznovrsnom večernjem programu – projektnim partnerima. Pored produkcije događaja, bili smo zaduženi za kompletnu logistiku oko gostiju, uključujući transfer i smeštaj.