Kreativna radionica za Agenciju za zaštitu životne sredine Austrija

događaj za zaposlene Client: Umweltbundesamt

Dobijamo mnogo zahteva u vezi sa strateškim rezultatima upravljanja organizacijama. Ovog puta smo pomogli zaposlenima Agencije za životnu sredinu Austrija tokom radionice koja je imala za cilj da ojača korporativni identitet kompanije u očima svojih klijenata. Korisne diskusije, kreativni rad u grupama i kviz pomogli su da se probudi svest, ponude nova rešenja i ojačaju već stečena znanja.

 


Broj učesnika

160