Policy

Politika integrisanog sistema upravljanja

MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o., Mertel RG Česká republika, spol. s r.o., and Mertel RG Events GmbH, fokusirajući se na marketinšku komunikaciju, promotivne aktivnosti i organizaciju i upravljanje događajima, različitim društvenim događajima i dešavanjima, obrazovnim aktivnostima i konsultantskim aktivnostima posredstvom svojih ljudi i stečenog iskustva, pružaju svakom kupcu nezaboravno iskustvo, marketinška i komunikaciona rešenja kroz sprovođenje događaja ili drugih aktivnosti, kreiranje kampanja i komunikacionih rešenja u skladu sa potrebama i zahtevima kupca. Vizija ove mreže kompanija je da bude deo 5 najvećih reklamnih i marketinških agencija u srednjoj i istočnoj Evropi i da kupcu pruži apsolutnu udobnost prilikom obrade njihovih zahteva jednim imejlom ili jednim telefonskim pozivom. Kroz digitalizaciju i projekat Orchestra, kompanije žele da dele i ujedine razne izvođače, bez obzira ko su oni ili odakle dolaze – svako dobija priliku. U skladu sa svojom vizijom i misijom i zahvaljujući visokom nivou znanja i iskustva svojih zaposlenih i održavajući ih na vrhunskom globalnom nivou, kompanije se takođe neprekidno trude da zadovolje potrebe novih i dugogodišnjih kupaca, vodeći računa o specifičnim zahtevima svakog pojedinačnog kupca. Cilj je kontinuirano povećavati efikasnost i kvalitet pruženih usluga, sistem kvaliteta i razvoj unutrašnjih procesa kompanija i njihovu efikasnost u cilju poboljšanja sposobnosti reagovanja na kretanja na tržištu i promenljivo okruženje.

Politika sistema upravljanja kvalitetom (QMS)

Da bi ispunile obaveze koje su kompanije uspostavile u oblasti osiguranja kvaliteta, kompanije Mertel grupe preduzele su mere kojima se obezbeđuje ispunjavanje svih očekivanja kupaca posredstvom usluga koje te kompanije nude. Smatramo da su zadovoljstvo i lojalnost naših kupaca osnov za uspešan razvoj našeg poslovanja pa pružamo usluge koje pomažu u ispunjavanju potreba i očekivanja naših kupaca. Podržavamo atmosferu otvorene komunikacije i u potpunosti koristimo i razvijamo kreativni potencijal našeg osoblja kao i umetnika širom sveta, što doprinosi visokom kvalitetu naših usluga. Upravljanjem i nadgledanjem ključnih procesa kompanija obezbeđujese da naše usluge održavaju konstantno visok nivo kvaliteta koji naši kupci očekuju. Naše napore usredsređujemo posebno na to gde možemo da utičemo na kvalitet naših usluga, čime izbegavamo neefikasno povećanje troškova i gubitak zadovoljstva kupaca. Aktivno tražimo prilike za poboljšanja, fleksibilno i brzo ih koristimo i uključujemo promene u naše usluge kako bismo povećali njihovu vrednost.

Politika sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS)

Kompanije Mertel grupe uvele su sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa ISO 14001 i posvećene su kontinuiranom razvoju u ovoj oblasti čime se doprinosi očuvanju životne sredine za buduće generacije.

Svesni svoje odgovornosti za životnu sredinu, pridržavamo se sledećih principa:

• Poslovanje naših kompanija u skladu je sa zakonskim standardima, propisima i drugim zahtevima u oblasti životne sredine koje smo se obavezali da ispunjavamo.
• U oblasti zaštite životne sredine primenjujemo preventivne mere koje vode ka stalnom unapređenju životne sredine.
• Minimiziramo zagađenje životne sredine usvajanjem i primenom ciljeva i programa zaštite životne sredine.
• Sistematično podižemo svest naših zaposlenih o najboljim praksama i principima zaštite životne sredine.
• Komuniciramo sa državnom upravom, samoupravama i svim zainteresovanim stranama i razmenjujemo iskustva u oblasti životne sredine.

Politika upravljanja sistemom zaštite zdravlja i zdravlja na radu

Uvođenjem OHS (zaštita na radu) sistema upravljanja u skladu sa OHSAS 18001, kroz koji smo posvećeni stalnom unapređenju u ovoj oblasti, želimo da doprinesemo smanjenju opasnosti na radu i poboljšanju zaštite na radu na svim našim radnim mestima.

Svesni svoje odgovornosti za zaštitu zdravlja i života ljudi, pridržavamo se sledećih principa:

• Poslovanje naših kompanija je u skladu sa svim zakonskim i ostalim zahtevima iz oblasti OHS (zaštite na radu).
• Mi preferiramo prevenciju u svim menadžerskim odlukama da bismo uklonili povrede na radu i smanjili opseg opasnosti na radu.
• Garantujemo prioritet održivog razvoja i neprestano podižemo svest među ljudima kojima upravljamo u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite na radu, jer bezbednost smatramo sastavnim delom naših poslovnih aktivnosti.

Politika upravljanja informacionom sigurnošću (ISMS)

Jedan od glavnih ciljeva kompanija je očuvanje informacione sigurnosti primenom odgovarajućih mera koje štite informacionu imovinu tako da našim klijentima i partnerima obezbedimo razuman stepen sigurnosti. Ovaj cilj se ostvaruje izgradnjom, implementacijom, radom, kontrolom, održavanjem i kontinuiranim unapređenjem dokumentovanog sistema upravljanja informacionom sigurnošću u kontekstu poslovnih aktivnosti i rizika kompanije. Osnova za upravljanje informacionom sigurnošću unutar kompanija jesu zakonski propisi, standardi i preporuke koje se moraju poštovati u procesu upravljanja informacionom sigurnošću. Izraz „informaciona sigurnost“ kod nas se podrazumeva kao proces obezbeđenja zaštite informacija na potrebnom nivou u smislu njihove poverljivosti, integriteta i dostupnosti. Da bismo ostvarili svoje poslovne ciljeve i aktivnosti ili ispunili zakonske zahteve, stvaramo, obrađujemo i održavamo informacije drugačije prirode koje zahtevaju da se obezbedi njegova sigurnost.
Politika integrisanog sistema upravljanja obavezujuća je za sve zaposlene u MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o., Mertel RG Česká republika, spol. s r.o., and Mertel RG Events GmbH koji su se upoznali sa njom i odnosi se na osnovne poslovne aktivnosti i usluge kompanije MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o., Mertel RG Česká republika, spol. s r.o., and Mertel RG Events GmbH.
U Bratislavi, 1. maja 2016.