Spolu
tvoríme
svet
kreativity

Názov projektu

Inovatívne riešenie pre kreatívne myslenie

Hlavný cieľ projektu

Zdokonaliť, zefektívniť a výrazne zrýchliť interné
procesy a vybudovať znalostný systém pre zdieľanie
know-how v rámci firmy medzi jednotlivými
užívateľmi.

Operačný program

Operačný program Výskum a inovácie

Contact Us
First
Last
This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite