360° Kreatívna eventová produkcia252

Svetovo oceňované projekty v škále VIP eventov, Zamestnaneckých eventov, Hudobných festivalov, Výročii, Výstav a exhibícii, Predstavenia produktov, Incentív, Zelených eventov.


Konferencie657

Sme hrdím partnerom pre komerčné spoločnosti, farmaceutické spoločnosti a európske inštitúcie v poskytovaní konferenčných služieb v kategóriach B2B, B2C, G2B, G2C.


Hybridné riešenia26

Budúcnosť komunykačných riešení. Next-gen digitálne riešenia a hybridné podujatia pre služby 360°Kreatívnej eventovej produkcie alebo konferencii. Neexistuje limit pre zásah cieľovej skupiny Vaších klientov.


Merchandising s podporou AI79

Inovácie su naše DNA. Preto sme vyvinuli Orchestru. Platforma AI ocenená v svetovej súťaži Eventex v kategórii digitalizácia projektového manažmentu. Naplánovanie Vašej merchandisingovej kampane je otázkou pár hodín. Integracia plánovania, multimediálneho tréningu, plánovanie 360°škály aktivít pre dané lokality, Reporting, Štatistiky , Audit a ďaľšie funkcie zefektívňujú celú Vašu kampaň.


Sales Promotion s SMART Data Analytics97

Sampling a zhromažďovanie všetkých potrebných údajov pomocou nášho inovatívneho softvéru Orchestra. Podpora predaja pomocou SMART Data Analytics pomáha naším klientom pri prijímaní rozhododnutí na základe prehľadných dát, ktoré umožňujú zákazníkom rýchle reakcie na meniacu sa dynamiku trhu. Poskytujeme tiež systémy BI s cieľom implementovať automatizované reporty a KPI pre podporu rozhodovania.


Staffing19

V našej platforme Orchestra disponujeme ratingovanou DB kvalifikovaných zamestnancov z oblasti marketingu a predaja, čo nám umožňuje poskytovať naším klientom flexibilné personálne riešenia zodpovedajúce potrebám dočasných úloh.